Nagradna igra: “MUST HAVE proizvod ove jeseni”

Pravila nagradne igre

Članak 1.

Organizator Aprive nagradnog natječaja “MUST HAVE proizvod ove jeseni” ujedno i vlasnik branda je tvrtka LIAGO COSMETICS d.o.o., Matijevka 4, 10 000 Zagreb, OIB 60928432230 (u daljnjem tekstu Organizator) organizira nagradni natječaj (u daljnjem tekstu Natječaj) u svrhu promocije branda Aprive u kojem sudjeluju osobe koje se prijeve na nagradni natječaj (u daljnjem tekstu Sudionik).

Natječaj nije ni na koji način povezan, sponzoriran ili promoviran s tvrtkama Instagram i Meta Facebook.

Pravila natječaja objavljena su na službenoj Aprive web stranici www.aprive-cosmetics.com (u daljnjem tekstu Pravila).

Nagradni natječaj odvija se na društvenim mrežama Aprive Instagram i Aprive Facebook: stranicama @aprivecosmetics, na objavi nagradne igre na istim stranicama Meta Facebook i Instagram (u daljnjem tekstu Objava) u trajanju od 13.11.2023. do 19.11. u 23:59 sati.

aprive cosmetics giveaway must have proizvod ove jeseni

Članak 2.

Pravo sudjelovanja u Natječaju imaju sve fizičke osobe s prebivalištem u Republici Hrvatskoj na dan zaključenja nagradnog natječaja.

Za osobe mlađe od 18 godina potrebna je suglasnost roditelja ili ovlaštenog staratelja / skrbnika koji u ime i za korist maloljetne osobe i preuzima nagradu.

U Natječaju ne mogu sudjelovati vlasnici i zaposlenici Društva Organizatora, niti njihovi poslovni partneri, osobe uključene u organizaciju natječaja i članovi njihovih užih obitelji.

Članak 3.

Pravila sudjelovanja

Da bi se konkuriralo za nagradu potrebno je da Sudionik ispuni uvjete iz pravila sudjelovanja (u daljnjem tekstu Pravila sudjelovanja):

  • Sudionik treba zapratiti Aprive Instagram i Facebook stranice: @aprivecosmetics
  • Sudionik treba “lajkati” Objavu
  • U komentaru ispod Objave natječaja označiti osobu koja obožava skincare

Sudionik koji nije postupio sukladno Pravilima sudjelovanja biti će isključen iz daljnjeg sudjelovanja na Natječaju. Ukoliko je proglašen dobitnikom, a naknadno se ustanovi nesukladnost s Pravilima, neće dobiti nagradu, te će se prvi slijedeći najbolji Sudionik odabrati za novog pobjednika.

Osoba koja daje netočne, tuđe ili nepotpune podatke, koristi lažni ili dvostruki profil ili postoji opravdana sumnja u postojanje istih isključivo odgovara za takvu zlouporabu i također će biti isključena iz Natječaja.

Organizator zadržava pravo ne uzeti u obzir podnesene sadržaje koji vrijeđaju, vulgarni su ,odražavaju diskriminaciju ili na bilo koji drugi način krše ova Pravila ili zakone Republike Hrvatske.

Kao uvjet za sudjelovanje nije potrebna kupnja proizvoda.

Članak 4.

Zaštita osobnih podataka i pravo iskorištavanja postavljenog sadržaja

Podnošenjem prijave na Natječaj Sudionik potvrđuje da je upoznat s Pravilima i uvjetima prikupljanja i obrade njegovih osobnih podataka.

Prijavom sadržaja na Natječaj Sudionik pristaje da se isti objavi u svrhu komunikacije dobitnika natječaja te osniva i prenosi na Organizatora neograničeno besplatno pravo iskorištavanja postavljenog sadržaja u bilo kojem obliku i isključivo za internu upotrebu.

Organizator ne može znati koji osobni podaci će biti prenijeti društvenim mrežama, niti na koji način i u kojem opsegu će takvi podaci biti korišteni od strane istih te se preporučuje Sudioniku da se upozna s pravilima zaštite podataka Facebooka i Instagrama.

Sudionik pristaje dati svoje osobne podatke Organizatoru nužne i potrebne za provedbu nagradnog natječaja i preuzimanja – dostave nagrade:

• Ime i prezime

• Željenu adresu dostave pošte

• Kontakt telefon

• e-mail adresu

Sudionik pristaje da ga Organizator u slučaju da je dobitnik nagrade kontaktira putem Instagrama i Facebooka ili telefonom kako bi dogovorili preuzimanje nagrade.

Svi osobni podaci Sudionika koji se prikupe tijekom Natječaja koriste se isključivo u svrhu provođenja i realizacije Natječaja.

Organizator će podatke o Sudioniku u potpunosti obrisati u roku od 2 mjeseca od završetka natječaja.

Organizator će ime i prezime dobitnika objaviti u medijima po svom izboru.

Sudionik je slobodan u svakom trenutku tražiti od Organizatora da prestane s obradom njegovih osobnih podataka slanjem maila na info@aprive-cosmetics.com te pristaje da to može utjecati na nemogućnost daljnjeg sudjelovanja u Natječaju.

Prigovor na obradu podataka može se uputiti nadležnom tijelu Agenciji za zaštitu osobnih podataka Republike Hrvatske. Organizator će poduzeti sve potrebne korake u organizacijskom i tehničkom smislu kako bi zaštitio osobne podatke Sudionika u skladu s važećom regulativom.

Sudionik može dobiti detaljnije informacije o obradi osobnih podataka od strane Organizatora.

Sudionik je dužan prilikom davanja podataka dati istinite, točne i potpune osobne kontakt podatke.

Smatra se da je Sudionik prikupio privolu trećih osoba čije osobne podatke je dostavio unutar svog sadržaja u slučaju da te osobe nisu Sudionici Natječaja.

U slučaju nedostupnosti Sudionika iz bilo kojeg razloga, uključujući netočne podatke ili nemogućnost uspostavljanja kontakta, postupit će se sukladno članku 6 ovih Pravila.

Članak 5.

Izvlačenje, objava i nagrada

Izvlačenje dobitnika odvija se putem online alata za nasumično izvlačenje dobitnika. Nakon nasumičnog odabira provjerava se je li sudionik zadovoljio uvjete Pravila sudjelovanja.

Nagrada je 1 (jedan) Inception retinol 0.3% Aprive proizvod.

Jedan sudionik može dobiti nagradu samo jednom.

Dobitnik ne može zahtijevati nagradu u većim količinama ili drugačiju od one koja je navedena u ovim Pravilima od strane Organizatora. Nagrada nije zamjenjiva za novac.

Objava pobjednika natječaja biti će 21.11.2023. u Objavi na Aprive Facebook i Instagram profilu.

Članak 6. Diskvalifikacija

Organizator će pregledati sve poslane prijave i zadržava pravo u bilo kojem trenutku sve do trenutka dodjele nagrade diskvalificirati sudionika ako:

  • Sudionik prekrši Pravila
  • Sudionik ne odgovori na upit Organizatora u roku od 96 sati, ne pruži potreban dokaz

o suglasnosti roditelja/skrbnika ili ostavi netočne osobne podatke ili iz drugog razloga nije moguće stupiti s njim u kontakt
• Prijavljeni sadržaj je uvredljiv, diskriminacijski, vulgaran, ili na bilo koji način predstavlja sadržaj koji nije u skladu s ovim Pravilima ili zakonom Republike Hrvatske. • Ako se ustanovi da je dao netočne podatke o sebi ili roditelju (skrbniku) ukoliko je maloljetan, te postoji opravdana sumnja da je lažni Facebook ili Instagram profil.

Članak 7.

Preuzimanje nagrade

Sudionika koji je pobijedio u Natječaju o dobitku nagrade kontaktira Organizator putem Instagrama, Facebooka ili telefonom.

Dobitnik je dužan dostaviti svoje osobne podatke najkasnije u roku od 96 sati kako bi potvrdio preuzimanje nagrade i dogovorio željenu adresu dostave.

Ako se dobitnik u navedenom roku ne javi ili na drugi način ne dostavi svoje podatke potrebne za preuzimanje nagrade, gubi pravo na nagradu.

Ukoliko se u bilo kojem trenutku do preuzimanja nagrade utvrdi da postoje razlozi za eliminaciju sudionika odnosno gubitak prava na nagradu (pogrešni podaci, nevaljana prijava, neispunjavanje uvjeta natječaja i sl.), Organizator će u najkraćem objektivnom roku dodijeliti nagradu slijedećem najboljem valjanom Sudioniku po izboru žirija što će i objaviti i provesti na isti način.

Nakon što Organizator uspješno kontaktira Sudionika u svezi dogovaranja željene adrese dostave nagrade, ista će biti poslana preporučenom poštom ili dostavnom službom na području Republike Hrvatske u najkraćem mogućem roku, a najkasnije do 12 dana od dobivene informacije o adresi.

Preuzimanjem nagrade od strane dobitnika prestaju sve obveze Organizatora prema Sudioniku odnosno Dobitniku.

Članak 8.

Sudionik koji sudjeluje u Natječaju prihvaća prava i obveze iz Pravila.

Organizator zadržava pravo da u bilo kojem trenutku prekine Natječaj, u slučaju više sile, okolnosti za koje Organizator nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći, u kojem slučaju se oslobađa svih mogućih nastalih obveza prema Sudioniku. Organizator ne snosi nikakvu odgovornost zbog tehničkih problema ili grešaka u unosu podataka, prestanku rada društvenih mreža i drugih razloga koji nisu u nadležnosti Organizatora.

Organizator zadržava pravo promjene Pravila, o čemu će svi Sudionici biti pravovremeno obaviješteni objavom na https://www.aprive-cosmetics.com stranici. U slučaju spora između Organizatora i Sudionika nadležan je Općinski sud u Zagrebu. Pravila se primjenjuju počevši od dana objavljivanja na internet stranici https://www.aprive-cosmetics.com.

Item added to cart.
0 items - 0,00