ZAVRŠENO: Nagradna igra „1000 followers“

Pravilnik nagradnog natječaja

Članak 1. PRIREĐIVAČ

„1000 followers“

Instagram ne sponzorira, administrira niti na bilo koji način ne podržava ovu promociju te ona s njim nije niti na koji način povezana.

Priređivač natječaja pod nazivom “1000 followers“ je Liago cosmetics iz Zagreba, OIB: 60928432230.

Članak 2.
TRAJANJE I SVRHA NAGRADNOG NATJEČAJA

Nagradni natječaj priređuje se u razdoblju od 13.7. do 18.7.2021. u ponoć na Instagram profilu Aprive cosmetics (https://www.instagram.com/aprivecosmetics/).

Svrha nagradnog natječaja je promocija instagram profila Aprive.

Članak 3.
UVJETI I PRAVO SUDJELOVANJA

Pravo sudjelovanja u nagradnom natječaju imaju sve fizičke osobe s prebivalištem u Republici Hrvatskoj koje su registrirane na društvenoj mreži Instagram, osim članova Organizatora kao i članova njihovih užih obitelji (roditelji, supružnik, djeca, sestre i braća).

Za sudjelovanje u natječaju potrebno je:
-Zapratiti (follow) Aprive cosmetics službeni Instagram profil
-Otići na Aprive cosmetics službeni Instagram profil te lajkati našu objavu nagradnog natječaja – U komentar ispod objave napisati napisati koji Aprive proizvod bi htio/htjela dobiti.

-Tagirati jednu ili više osoba i pozvati ih na sudjelovanje.

Članak 4.
NAČIN UPOZNAVANJA S PRAVILIMA

Prije početka priređivanja natječaja, pravila istoga bit će objavljena na internet stranici www.aprive-cosmetics.com.

Članak 5.

FOND NAGRADA

3x Aprive proizvod po izboru dobitnika.

Nagrade se ne mogu zamijeniti za novac, drugu robu ili drugu uslugu.

Članak 6.

ODABIR POBJEDNIKA

Žiri će odabrati najkreativnije odgovor najkasnije do 21.7.2021. iz baze svih prijavljenih do u ponoć.

Organizator pridržava pravo ukloniti neprimjereni ili uvredljivi sadržaj. Autoru takvog sadržaja omogućiti će se daljnje sudjelovanje u nagradnom natječaju.

Moguće troškove sudjelovanja (pristup internetu) snose sudionici nagradnog natječaja. Smatra se da svaki sudionik sudjelovanjem potvrđuje da je upoznat s ovim pravilima nagradnog natječaja i uvjetima sudjelovanja u nagradnom natječaju.

Članak 7.
OBJAVA DOBITNIKA

Organizator natječaja će najkasnije u roku tjedan dana od završetka natječaja objaviti dobitnike nagrada na službenom Instagram profilu.

Dobitnik mora u roku od 7 dana od objave dobitnika poslati svoje osobne podatke organizatoru i to putem privatne poruke na Instagramu: ime, prezime, adresu i mjesto prebivališta i datum rođenja. U slučaju da dobitnik

organizatoru ne pošalje potrebne podatke, izgubit će pravo na nagradu, a nagrada se neće dodijeliti. U slučaju da poslani osobni podaci dobitnika nisu potpuni, organizator može odbiti dodijeliti nagradu.

Članak 8.
NAČIN PREUZIMANJA NAGRADA, IDENTIFIKACIJA DOBITNIKA

Nagrade se šalju dobitnicima na kućnu adresu. Troškovi dostave nagrade na kućnu adresu snosi organizator natječaja.

Članak 9.
KORIŠTENJE OSOBNIH PODATAKA SUDIONIKA NAGRADNOG NATJEČAJA

Sudionici nagradnog natječaja ovlašćuju organizatora da, do opoziva sudionika, obrađuje osobne podatke sudionika natječaja, u svrhu obavještavanja o nagradnom natječaju. Organizator se obvezuje da osobne podatke neće slati trećim osobama, osim ako je to potrebno radi provođenja nagradnog natječaja.

U skladu s važećim propisima o zaštiti podataka, dobitnik ima pravo na pristup i potvrdu od Aprive cosmetics. u vezi s osobnim podacima, pravo na ispravak, pravo brisanja (“pravo na zaborav”), pravo na ograničenje obrade, pravo na prenosivost podataka te pravo na prigovor. Također, ima pravo podnijeti pritužbu nadzornom tijelu za zaštitu podataka.

Članak 10. ODGOVORNOST

Organizator ne preuzima odgovornost za: – bilo kakve posljedice nastale uslijed pogrešne upotrebe ili zloupotrebe uvjeta nagradnog natječaja od strane sudionika u nagradnom natječaju ili trećih osoba.

  • ●  neželjene posljedice koje su sudionici pretrpjeli zbog sudjelovanja u nagradnom natječaju, – (ne)funkcioniranje društvene mreže Instagram na stranici te posljedice (ne)funkcioniranja, bez obzira na razloge (ne)funkcioniranja, – (ne)točnost podataka koje pošalju sudionici u nagradnom natječaju.
  • ●  Organizator se obvezuje da će podatke obraditi i čuvati u skladu s važećim propisima i zakonima.Članak 11.

ZAVRŠNE ODREDBE

Sudionici nagradnog natječaja odriču se prava na bilo kakve pritužbe protiv organizatora povezane sa sudjelovanjem u nagradnom natječaju (npr. u vezi s troškovima sudjelovanja, onemogućivanjem sudjelovanja u kreativnom natječaju u skladu s uvjetima sudjelovanja).

U svrhu obavještavanja u tijeku natječaja, sudionik natječaja dopušta upotrebu različitih komunikacijskih kanala, kao što su npr. telefon, pošta, elektronička pošta, obavijesti na Instagram profilu, i drugo.

Sve pritužbe i reklamacije sudionika natječaja rješava organizator. U slučaju da su pritužbe utemeljene, organizator se obvezuje da će ih riješiti u najkraćem mogućem vremenu i o tome obavijestiti sudionika natječaja. U slučaju spora nadležan je Općinski sud u Zagrebu.

Organizator pridržava pravo promjene pravila i uvjeta sudjelovanja u nagradnom natječaju. O svim promjenama i novostima organizator će sudionike obavijestiti na Instagram stranici Aprive cosmetics može se prekinuti samo u slučaju da nastupe okolnosti za koje organizator nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći.

Komentiraj

Item added to cart.
0 items - 0,00