Povrat i reklamacije

Ukoliko je Kupac iz bilo kojeg razloga nezadovoljan kupljenim proizvodom ili pruženom uslugom prigovor može uputiti na e-mail adresu: info@aprive-cosmetics.com U najkraćem roku ćemo pisanim putem potvrditi primitak prigovora te u roku od 15 dana odgovoriti na pisani prigovor.
Ukoliko niste zadovoljni s proizvodom koji ste naručili, možete ga vratiti uz povrat punog plaćenog iznosa, uključujući i iznos dostave ako je naplaćen (navedeno vrijedi samo za povrat cijele narudžbe).

Svi proizvodi koje se vraćaju moraju biti nekorišteni i neotvoreni u originalnom pakiranju.

Trošak dostave do našeg skladišta za proizvode koje vraćate snosite samostalno (poštom ili dostavnom službom), osim u slučaju povrata ili zamjene neispravnih proizvoda kada sve troškove snosi LIAGO COSMETICS d.o.o..

Napomene
• Povrati i zamjene moraju biti unaprijed dogovoreni. Molimo da nas prethodno kontaktirate na e-mail adresu: info@aprive-cosmetics.com
• Ukoliko želite povrat sredstva, uz robu koja udovoljava povratu, obavezno mora biti priložena kopija računa te broj računa (IBAN) na koji da izvršimo povrat sredstava
• Povrat sredstava će biti izvršen sukladno zakonskom roku od 14 dana (ZZP), tj. nakon što zaprimimo proizvod na skladište
• Prilikom povrata proizvoda, Kupac je odgovoran da prikladno zapakira proizvod/e u kartonsku kutiju kako ne bi došlo do oštećenja proizvoda prilikom transporta. Ukoliko do oštećenja dođe jer Kupac nije zaštitio proizvod prilikom pakiranja (npr. vraćeni proizvodi zamotani u običan papir ili vrećicu) – povrat ili zamjena neće biti uvaženi.
• Povrat robe nam morate izvršiti bez odgađanja, a najkasnije u roku 14 dana od dana kada ste nam izjavili jednostrani raskid ugovora.

Ukoliko pošiljka ne odgovara kupljenom, Kupac je obvezan odmah po primitku pošiljke i uočavanju nedostatka obavijestiti nas putem e-maila: info@aprive-cosmetics.com

Ukoliko Kupac prilikom prve uporabe proizvoda ustanovi da je proizvod neispravan potrebno je da Kupac pošalje informacije s brojem narudžbe, brojem računa te navede opis reklamacije na e-mail: info@aprive-cosmetics.com

Kupac će primiti potvrdu primitka reklamacije te temeljem opisa reklamacije, informaciju:
– može li se proizvod zamijeniti za novi
– može li kupac ostvariti povrat novca

Kupac ima pravo na opravdani prigovor i povrat robe u slučajevima:
– isporuke robe koja nije naručena
– isporuke robe kojoj je istekao rok trajanja
– isporuke robe koja ima grešku ili oštećenja koja nisu nastala u transportu

U slučaju opravdanog prigovora, Ukoliko se utvrdi da Kupac nije utjecao na ispravnost, oštećenje ili nedostatak robe, Kupac ima pravo na raskid ugovora uz povrat uplaćenog iznosa ili zamjenu za valjani, neoštećeni proizvod.
Naručeni proizvodi pakirani su na način da se uobičajenom manipulacijom u transportu/dostavi ne oštete.

Ukoliko je pošiljka oštećena u transportu, takva su oštećenja vidljiva pri preuzimanju pošiljke. U tom slučaju Kupac ne smije preuzeti pošiljku od kurirske službe te bez odgode kontaktirati prodavatelja o istom na e-mail: info@aprive-cosmetics.com kako bismo u što kraćem roku provjeriti stanje pošiljke i poslali novu pošiljku kupcu. U slučaju vidljivog nedostatka proizvoda kod preuzimanja pošiljke, Kupac može odbiti primitak, te time ne snosi troškove dostave takvog proizvoda. Smatra se da proizvodi koji su uredno zaprimljeni od strane Kupca nisu imali vidljivi nedostatak.

OBVEZE KUPCA I PRIJENOS VLASNIŠTVA

Prijenos vlasništva nad naručenom robom nastaje u trenutku predaje pošiljke kurirskoj službi. LIAGO COSMETICS d.o.o. nije odgovoran u slučaju da Kupac nije ispravno upisao adresu dostave, te iz tog razloga paket nije uručen. LIAGO COSMETICS d.o.o. nije odgovoran ukoliko niste obaviješteni o statusu narudžbe ili slanju pošiljke zbog načina rada Vašeg e-mail servisa.

Ukoliko Kupac nije prisutan na adresi dostave, Kupac je odgovoran preuzeti paket u vremenskom razdoblju koje određuje kurirska služba.

Ukoliko Kupac ne preuzmete paket u vremenskom periodu koji određuje kurirska služba bez obzira na razloge ne preuzimanja i paket bude vraćen pošiljatelju, Prodavatelj ima pravo naplatiti troškove povrata paketa i troškove ponovnog slanja paketa na željenu adresu. Isto vrijedi i za pošiljke u kategoriji besplatne dostave.

Ukoliko paket ne stigne u roku od 3 radna dana od primitka obavijesti da je pošiljka otpremljena, Kupac je dužan obavijestiti Prodavatelja, koji će provjeriti status pošiljke.

JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA

Pravo na jednostrani raskid ugovora (izvod iz ZZP-a, članak 72.)

(1) Potrošač ima pravo, ne navodeći razloge za to, jednostrano raskinuti ugovor sklopljen izvan poslovnih prostorija ili sklopljen na daljinu u roku od 14 dana.

(2) U slučaju sklapanja ugovora o kupoprodaji, rok iz stavka 1. ovoga članka započinje teći od dana kada je potrošaču ili trećoj osobi određenoj od strane potrošača, a koja nije prijevoznik, roba koja čini predmet ugovora predana u posjed.

(3) Ako je jednom narudžbom potrošač naručio više komada robe koji trebaju biti isporučeni odvojeno, odnosno ako je riječ o robi koja se dostavlja u više komada ili više pošiljki, rok iz stavka 1. ovoga članka započinje teći od dana kada je potrošaču ili trećoj osobi određenoj od strane potrošača, a koja nije prijevoznik, predan u posjed zadnji komad ili zadnja pošiljka robe.

(4) Ako je ugovorena redovita isporuka robe kroz određeni period, rok iz stavka 1. ovoga članka započinje teći od dana kada je potrošaču ili trećoj osobi određenoj od strane potrošača, a koja nije prijevoznik, predan u posjed prvi komad ili prva pošiljka robe.

(5) U slučaju sklapanja ugovora o uslugama, ugovora o isporuci vode, plina ili električne energije koji se prodaju u neograničenom obujmu ili neograničenoj količini te isporuci toplinske energije, kao i u slučaju sklapanja ugovora kojemu je predmet digitalni sadržaj koji nije isporučen na tjelesnom mediju, rok iz stavka 1. ovoga članka započinje teći od dana sklapanja ugovora.

Obrazac za jednostrani raskid ugovora
Primjerak obrasca za jednostrani raskid ugovora koji se nalazi na našoj mrežnoj stranici možete elektronički ispuniti i poslati. Potvrdu primitka obavijesti o jednostranom raskidu ugovora dostavit ćemo Vam, bez odgađanja, elektroničkom poštom.

Upute za jednostrani raskid ugovora:
• Ugovor možete jednostrano raskinuti u roku od 14 dana bez navođenja razloga.
• Da biste mogli ostvariti pravo na jednostrani raskid ovoga Ugovora, morate nas obavijestiti o svojoj odluci o jednostranom raskidu ugovora prije isteka roka i to nedvosmislenom izjavom poslanom poštom ili elektroničkom poštom, u kojoj ćete navesti svoje ime i prezime, adresu, broj telefona i adresu elektroničke pošte, a možete koristiti i priloženi primjer obrasca za jednostrani raskid ugovora.
• Rok za jednostrani raskid iznosi 14 dana od dana kada je Vama ili trećoj osobi koju ste Vi odredili, a koja nije prijevoznik, roba koja je predmet ugovora predana u posjed.
• Ako jednostrano raskinete ovaj Ugovor, izvršit ćemo povrat novca koji smo od Vas primili, uključujući i troškove isporuke, bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada smo zaprimili Vašu odluku o jednostranom raskidu ugovora, osim ukoliko ste odabrali drugu vrstu isporuke a koja nije najjeftinija standardna isporuka koju smo mi ponudili.
• Povrat novca bit će izvršen na isti način na koji ste Vi izvršili uplatu. U slučaju da pristajete na drugi način povrata plaćenog iznosa, ne snosite nikakve troškove u odnosu na povrat.
• Povrat novca možemo izvršiti tek nakon što nam roba bude vraćena ili nakon što nam dostavite dokaz da ste nam robu poslali nazad.
• Smatra se da ste izvršili svoju obvezu na vrijeme ako ste prije isteka naprijed navedenog roka poslali robu na našu adresu.
• Izravne troškove povrata robe morate snositi sami.
• Odgovorni ste za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe.

Obveze potrošača u slučaju jednostranog raskida ugovora (izvod iz ZZP-a, članak 77.)

(1) Osim ako je trgovac ponudio da robu koju potrošač vraća sam preuzme, potrošač mora izvršiti povrat robe bez odgađanja a najkasnije u roku od 14 dana od kada je, sukladno članku 74. ovoga Zakona, obavijestio trgovca o svojoj odluci da raskine ugovor.

(2) Smatra se da je potrošač izvršio svoju obvezu iz stavka 1. ovoga članka na vrijeme ako prije isteka roka iz stavka 1. ovoga članka pošalje robu ili je preda trgovcu, odnosno osobi koju je trgovac ovlastio da primi robu.

(3) Potrošač mora snositi samo izravne troškove povrata robe, osim ako je trgovac pristao snositi te troškove ili ako je trgovac propustio obavijestiti potrošača o tome da je dužan snositi te troškove.

(4) Ako je, kod ugovora sklopljenog izvan poslovnih prostorija, roba u trenutku sklapanja ugovora bila dostavljena potrošaču u njegov dom, trgovac mora preuzeti robu na svoj trošak ako robu, zbog njezine prirode, nije moguće vratiti na uobičajeni način poštom.

(5) Potrošač je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe.

(6) Iznimno od stavka 5. ovoga članka, ako trgovac nije obavijestio potrošača o njegovu pravu na jednostrani raskid ugovora u skladu s člankom 57. točkom 8. ovoga Zakona, potrošač ne odgovara za umanjenje vrijednosti robe, bez obzira na uzrok umanjenja vrijednosti robe.

(7) Ako jednostrano raskine ugovor nakon što je sukladno člancima 64. i 70. ovoga Zakona izričito zahtijevao da pružanje usluge ili ispunjenje ugovora o isporuci vode, plina, električne energije koji se prodaju u neograničenom obujmu ili neograničenoj količini te isporuci toplinske energije započne prije isteka roka za jednostrani raskid ugovora, potrošač je dužan platiti trgovcu dio ugovorene cijene koji je razmjeran onome što je trgovac ispunio potrošaču do trenutka kada ga je potrošač obavijestio o tome da koristi svoje pravo na jednostrani raskid ugovora, s tim da se proporcionalni iznos cijene koji je potrošač dužan platiti izračunava na temelju ukupne ugovorene cijene, a ako je ta cijena neumjerena, na temelju tržišne vrijednosti onoga što je trgovac ispunio potrošaču.

(8) Ako jednostrano raskine ugovor o uslugama ili ugovor o isporuci vode, plina ili električne energije koji se prodaju u neograničenom obujmu ili neograničenoj količini te isporuci toplinske energije, potrošač neće biti obvezan platiti dio cijene razmjeran onom što je trgovac ispunio potrošaču za vrijeme trajanja roka za jednostrani raskid ugovora, ako trgovac potrošaču nije dostavio obavijesti predviđene odredbama članka 57. stavka 1. točaka 8. i 10. ovoga Zakona, odnosno ako potrošač nije sukladno člancima 64. ili 70. ovoga Zakona izričito zahtijevao da pružanje usluge započne prije isteka roka za jednostrani raskid ugovora.

(9) Ako jednostrano raskine ugovor koji za predmet ima digitalni sadržaj koji nije isporučen na tjelesnom mediju, potrošač neće biti u obvezi platiti dio cijene ili troškova razmjernih onome što je trgovac ispunio potrošaču za vrijeme trajanja roka za jednostrani raskid ugovora, ako nije dao svoj izričit pristanak na to da ispunjenje ugovora započne prije isteka roka od 14 dana iz članka 72. ovoga Zakona, ako nije potvrdio da je upoznat s činjenicom da davanjem takvog pristanka gubi pravo na jednostrani raskid ugovora ili ako je trgovac propustio obavijestiti ga sukladno člancima 63. ili 69. ovoga Zakona.

Isključenje prava na jednostrani raskid ugovora (izvod iz ZZP-a, članak 79.)
Potrošač nema pravo na jednostrani raskid ugovora iz ovoga odsjeka ako je:
• Ugovor o uslugama trgovac u potpunosti ispunio, a ispunjenje je započelo uz izričit prethodni pristanak potrošača te uz njegovu potvrdu da je upoznat s činjenicom da će izgubiti pravo na jednostrani raskid ugovora iz ovoga odsjeka ako usluga bude u potpunosti ispunjena.
• Predmet ugovora roba koja je izrađena po specifikaciji potrošača ili koja je jasno prilagođena potrošaču
• Predmet ugovora lako pokvarljiva roba ili roba kojoj brzo istječe rok uporabe
• Predmet ugovora zapečaćena roba koja zbog zdravstvenih ili higijenskih razloga nije pogodna za vraćanje, ako je bila otpečaćena nakon dostave

Potrošač je dužan snositi troškove vraćanja robe u skladište LIAGO COSMETICS d.o.o. u slučaju da iskoristi svoje pravo na jednostrani raskid ugovora iz članka 72. ZZP.

OBRAZAC ZA JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA

Platforma za online rješavanje sporova Europske unije
Posebnom regulativom Europske unije, od 15. 2. 2016. diljem cijele EU sporove vezane uz online kupnju biti će moguće riješiti putem ODR platforme kojoj možete pristupiti ovdje. (link https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage)
To znači da ukoliko naiđete na problem tijekom online kupnje unutar EU (neispravan proizvod, nemogućnost zamjene proizvoda itd.) svoj prigovor možete na brži i jednostavniji način podnijeti na gornjem linku. Platformu mogu koristiti i potrošači i trgovci, a prigovor je moguće podnijeti na bilo kojem od 23 službena jezika EU.

Autorska prava / copyright
Web stranice aprive-cosmetics.com su u vlasništvu poduzeća LIAGO COSMETICS d.o.o.. Sav sadržaj na aprive-cosmetics.com kao što su tekstovi, grafički sadržaji, zaštitni znakovi (logotipi), ikone, audio i video zapisi, digitalni downloadi, softverski paketi i podaci vlasništvo su poduzeća LIAGO COSMETICS d.o.o. i zaštićeni su domaćim i međunarodnim propisima o zaštiti autorskog i srodnih prava odnosno prava industrijskog vlasništva i njihova neovlaštena uporaba predstavlja povredu propisa o zaštiti prava intelektualnog vlasništva.

Upotreba i korištenje aprive-cosmetics.com internetske trgovine
Wwwaprive-cosmetics.com internetska stranica u vlasništvu je poduzeća LIAGO COSMETICS d.o.o. i upotreba iste se ne naplaćuje, dok se za sam pristup internetu i korištenju daljinskog prijenosa podataka te naknadi za pružanje takve usluge obratite svojem operateru.

Dostupnost aprive-cosmetics.com internetske trgovine
LIAGO COSMETICS d.o.o. se obvezuje pružiti vam najbolju moguću ponudu usluga, ali ne može garantirati da će usluge na www.aprive-cosmetics.com internet stranici odgovarati vašim potrebama. Također LIAGO COSMETICS d.o.o. ne može garantirati da će usluga biti bez pogrešaka. Ako dođe do pogreške, molimo vas da je prijavite na e-mail info@aprive-cosmetics.com kako bismo je otklonili na najbrži mogući način. Također pristup internetskoj trgovini na www.aprive-cosmetics.com ponekad može biti nedostupan zbog radova, održavanja ili uvođenja novih sadržaja.

Izjava o ograničenju odgovornosti
LIAGO COSMETICS d.o.o. ne može preuzeti odgovornost za eventualne štete nastale uporabom informacija s ovih stranica u svrhe koje izlaze izvan okvira njihove predviđene namjene. Ulaskom na ovu internetsku stranicu oslobađa se i odrješuje pružatelj usluga/vlasnik i tvorac ove internetske stranice LIAGO COSMETICS d.o.o. svake odgovornosti koja bi mogla nastati nepravilnim korištenjem proizvoda s ove internetske stranice. Svi proizvodi koji su u prodaji s ove internetske stranice smatraju se originalnim proizvodima te se isporučitelj i vlasnik ove web stranice ne može smatrati odgovornim za bilo kakvu povredu ili ozljedu nastalu korištenjem proizvoda kupljenih putem ove web stranice. Svi sadržaji na ovoj internetskoj stranici su informativnog ili edukativnog karaktera. Posavjetujte se s liječnikom u vezi primjenjivosti bilo mišljenja ili preporuka s obzirom na svoje simptome ili bolesti. Svi proizvodi dostupni putem ove web stranice ostaju u vlasništvu isporučitelja, vlasnika ove web stranice LIAGO COSMETICS d.o.o., do trenutka potpune isplate kupoprodajne cijene.

Krajnji korisnik se izričito slaže da je korištenje internetske stranice na www.aprive-cosmetics.com isključivo na odgovornost Krajnjeg korisnika tako da LIAGO COSMETICS d.o.o. ne jamči (i) za posljedice koje mogu nastati upotrebom ove internetske stranice. LIAGO COSMETICS d.o.o. zadržava pravo uskrate usluge ili poništenja narudžbe po vlastitom diskrecionom pravu, bez ograničenja i navođenja razloga.ž

Item added to cart.
0 items - 0,00