uvjeti korištenja internetske stranice

www.aprive-cosmetics.com

Korištenjem internetske stranice www.aprive-cosmetics.com društva LIAGO COSMETICS d.o.o. za trgovinu i usluge, sa sjedištem u Zagrebu, Matijevka 4, OIB: 60928432230 (dalje: LIAGO COSMETICS, društvo ili ‘mi’) smatra se da ste kao korisnici u svakom trenutku upoznati s ovim Općim uvjetima korištenja kao i Politikom privatnosti te da ih u potpunosti razumijete i prihvaćate. Ako se ne slažete s bilo kojim dijelom ovih Općih uvjeta odnosno ostalih politika molimo vas da ne koristite internetske stranice www.aprive-cosmetics.com  .

Sadržaj objavljen na ovoj internetskoj stranici  (tekstovi, fotografije, video, audio materijali, dizajn stranica, logo, dokumenti i sl.), može biti zaštićen autorskim pravima i srodnim pravima intelektualnog vlasništva. Sva prava su pridržana. Korištenje internetskih stranica obuhvaća korištenje samo u svrhe upoznavanja sa asortimanom LIAGO COSMETICS d.o.o. i omogućavanja kontakta sa nama uz poštivanje svih autorskih i srodnih prava intelektualnog vlasništva.

Obzirom na navedeno, strogo je zabranjeno kopirati, preuzimati, reproducirati, javno prikazivati, objavljivati  ili na drugi način koristiti cjeloviti sadržaj internetskih stranica ili jednog njihova dijela bez prethodnog pisanog dopuštenja LIAGO COSMETICS-a. 

Iznimno, sadržaji s internetskih stranica mogu se prenositi bez posebnog dopuštenja, ako se ne isti ne mijenja i uz uvjet da se jasno i vidljivo navede izvor/poveznica na ovu internetsku stranicu (osim u slučaju kada je izričito navedeno da je sadržaj već prenesen iz drugog izvora).

Nastojat ćemo sav sadržaj na internetskim stranicama održavati pravovremenim i točnim, međutim ne jamčimo da korištenje istih neće biti prekinuto ili da će se svakodobno moći koristiti bez grešaka, niti jamčimo da će sve funkcionalnosti biti uvijek dostupne.

Svaki korisnik internetskih stranica se izričito slaže da ih koristi isključivo na svoju odgovornost.

Nismo odgovorni korisnicima ili bilo kojoj trećoj strani za bilo kakvu štetu koja može nastati kao posljedica korištenja internetskih stranica uključujući sve štete izravne ili neizravne, običnu štetu, izgubljenu dobit ili nematerijalnu štetu uzrokovane bilo kakvim lošim osobinama, greškom, izuzećem, prekidom, brisanjem, kvarom, kašnjenjem u radu ili prijenosu, računalnim virusom, prekidom u komunikacijskoj liniji, krađom, uništenjem ili neovlaštenim pristupom, promjenama ili zlouporabom zapisa ili koje su uzrokovane samim neovlaštenim korištenjem, raskidom ugovora, neprikladnim ponašanjem bilo kojeg korisnika, uporabom ili zlouporabom korištenja sadržaja, nemarom ili bilo kakvom drugom radnjom.

Ne odgovaramo za sadržaje niti za raspoloživost drugih stranica na koje eventualno upućuje poveznicama.

Nemamo namjeru ovom izjavom isključiti ili ograničiti odgovornost u slučajevima kad se po pozitivnom zakonodavstvu ona ne može isključiti ili ograničiti. U mjeri u kojoj je to dopušteno zakonom o zaštiti potrošača, bit ćemo odgovorni samo za troškove koji nastanu kao izravna posljedica našeg propusta.

Sve sporove ugovorne strane će nastojati riješiti na miran način te pozivamo korisnike da se uvijek prvo nama obrate kako bismo mogli pomoći pri rješavanju nastalih poteškoća u što kraćem roku.

U slučaju nepostizanja dogovora, svi sporovi rješavat će se ispred nadležnog suda u Zagrebu uz primjenu hrvatskog prava.

Zadržavamo pravo izmjene ovih Općih uvjeta korištenja kao i izmjene ili prekida u cijelosti ili bilo kojeg dijela internetskih stranica www.aprive-cosmetics.com bez obveze prethodne najave te nismo odgovorni za bilo kakvu štetu nastalu tim promjenama.

Promjene stupaju na snagu objavljivanjem na ovoj adresi.

LIAGO COSMETICS d.o.o.

Item added to cart.
0 items - 0,00